دریافت{ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران}

دریافت /ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران/ سی اِکس|دریافت|42042563|cxe42042563|بررسی مخارج دولت,رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی,رشد اقتصادی در ایران,بررسی تأثیر مخارج دولت بر روی رشد اقتصادی,ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران,بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی,دانلود پایان نامه ارشد اقتصادی
هم اکنون فایل با موضوع ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی در ایران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات149حجم1/522 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی چکیده هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند. واژه های کلیدی:مخارج دولترشد اقتصادیسرمایه گذاری پیشگفتار موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی (در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد. در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری می دانند. فهرست مطالب فصل اول – کلیات مقدمه - تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق - ضرورت انجام تحقیق - فرضیه های تحقیق - اهداف تحقیق - روش انجام تحقیق - روش و ابزار گردآوری اطلاعات فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع - تعریف دولت و ماهیت آن - بررسی نظریه‌ها و مكاتب اقتصادی با تأكید بر جایگاه دولت -- مكتب مرکانتیلیسم -- مكتب فیزیوکراسی -- مکتب کلاسیک الف- آدام اسمیت ب- ژان باتیست سه ج- توماس رابرت مالتوس د- دیوید ریکاردو هـ- جان استوارت میل -- مکتب ناسیونالیسم اقتصادی -- مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی) الف- فردریک باستیا ب- شارل دونوایه -- مکتب نئوکلاسیک -- نظام بی دولتی یا آنارشیزم -- مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی) -- مکتب نئولیبرالیسم -- مكتب کینزیسم -- مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین) فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق - از دیدگاه نظری - از دیدگاه تجربی -- بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها -- بررسی تحقیقات انجام شده در ایران فصل چهارم – ساختار مدل - مقدمه - ساختار مدل - تبیین مدل فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج - مقدمه - سری های زمانی غیرساکن - روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده - الگوی تصحیح خطا - منابع آماری - نتایج تخمین الگو - تفسیر اقتصادی نتایج فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات نتیجه گیری ارائه پیشنهادات پیوست ها: داده‌‌های آماری نتایج کامپیوتری جدول‌های آماری فهرست منابع
"

مطالب دیگر:
پاورپوینت مصالح بتن، نحوه ساخت و انواع آنپاورپوینت تحقیق در خصوص بازاریابی و MARKETINپاورپوینت در مورد قاعده بلند (BLAND)پاورپوینت منظومه شمسی (solar system)پاورپوینت اسپکتروسکپی ملکولی (Molecular Spectrocopy)پاورپوینت تعاریف سلول، بافت، دستگاه، اندام و ...پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه عصبی انسانبررسی كلیات سوره نبأبررسی سیری در زندگانی حضرت علی (ع)بررسی عوامل سازمانی موثر بر اخلاق كار در سازمانهای دولتیبررسی داستان زندگی امام حسین (ع)بررسی امامت از دیدگاه عقل و قرآنموضوع تحقیق: امام غایب (ع) و سیر تاریخی مسئله غیبت امام زمان (ع)بررسی جنگ در قرآنبررسی دلالت معجزه بر نبوتبررسی جایگاه قرآن در آموزش و پرورشبررسی و دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپیتوزاپاورپوینت فیزیولوژی بافت عضلهبررسی تاریخ از دیدگاه قرآنبررسی تاریخ تشیع در مكه، مدینه و ...بررسی جمله لا الا ا... ، محمد رسول ا...تحقیق برای درس وصایاپاورپوینت حرکات اصلاحی موضوع مطالعه و تحقیق: سیری در زندگانی بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س)بررسی و خلاصه نویسی درسهایی از قرآن در ماه مبارک رمضان